حمل و نقل هوشمند

حمل و نقل هوشمند یا ITS یکی از پایه ای ترین زیرساخت هایی است که می بایست برای افزایش سطح رفاه اجتماعی ایجاد شود. سیستم حمل و نقل هوشمند شامل مجموعه ای از ابزارها و فناوری های نرم افزای، سخت افزاری، مخابراتی و مهندسی ترافیک است که به صورت یکپارچه و هماهنگ، موجب بهبود کارآیی و ایمنی سیستم حمل و نقل می شوند.

حمل و نقل هوشمند چه عملکردهایی را مدیریت می کند؟

عملکردهایی که در یک سامانه حمل و نقل هوشمند مدیریت می شوند، عبارت اند از:

 • مدیریت و بهینه سازی جریان ترافیک و روانسازی حرکت
 • مدیریت و کنترل حوادث
 • مدیریت و پشتیبانی وسایل نقلیه امدادی مانند آمبولانس ها و خودروهای آتش نشانی
 • مدیریت اخذ الکترونیکی عوارض، هزینه پارکینگ و ….
 • مانیتورینگ و کنترل حمل و نقل سبک و سنگین
 • مدیریت حمل و نقل عمومی
 • مدیریت و پشتیبانی عابر پیاده و …

سیستم های هوشمند حمل و نقل را می توان راه حل و پاسخ کاملی به مشکلات جوامع امروزی در این زمینه دانست، که با به کار بردن و ترکیب تکنولوژی های گوناگون، باعث مدیریت بهتر زمان، کاهش هزینه ها و افزایش ضریب ایمنی حمل و نقل عمومی می شود.

فواید سیتم حمل و نقل هوشمند ( ITS )

مهمترین ویژگی ها و فواید سیستم حمل و نقل هوشمند عبارتند از:

 • کاهش مصرف سوخت و انرژی
 • کاهش آلودگی های زیست محیطی
 • افزایش ایمنی و کاهش خسارت های مادی و معنوی ناشی از سوانح و تصادفات
 • افزایش راندمان و کارایی در مدیریت ساختارهای حمل و نقل
 • مدیریت بهینه زمان

از آنجایی که وب سایت بهیدو متعلق به شرکت بهین مبتکران ایده ،یک وب سایت تخصصی اینترنت اشیا است، در این وب سایت بیشتر به نقش اینترنت اشیا در سامانه های هوشمند حمل و نقل پرداخته می شود.