بهین مبتکران ایده - مقاله الکترونیک فرصت ها و چالش های اینترنت اشیا

مقاله الکترونیک فرصت ها و چالش های اینترنت اشیا

بازنگری در صنایع با استفاده از اینترنت اشیا

صنایع در اینترنت اشیا

این مقاله بر اساس گفت و گویی هایی که بین تیم اورلیو کوری دکترو انجام شده است تنظیم شده است. در ادامه تلاش ما بر این است که شما را با چالش ها و فرصت هایی که “اینترنت اشیا” برای شما فراهم میکند آشنا سازیم. موضوع این گفت و گو امنیت و حریم خصوصی در “اینترنت اشیا” است.

 

50,000 ریال – خرید

چکیده

یکی از اشتباهات رایجی که مردم در مورد این موضوع می کنند این است که این مسئله فقط مربوط به دستگاه هایی است که روزانه با آن سر و کار دارند مانند تلویزیون های هوشمند. البته همین دیدگاه باعث شده است که آنها استقبال مناسبی از این موضوع داشته باشندو ولی چیزی که مهم است این که این مسئله دارای اهمیت بالاتری است به گونه ای که می تواند مسائل روزمره ای که مردم با آن ها سر و کار دارند را دست خوش تغییر قرار دCD8.یکی از بزرگترین دست آوردهای “اینترنت اشیا” این نیست که دستگاه هایی جدید با سنسورهایی جدید ارائه دهیم بلکه این است که چطور بتوانیم از آن به صورت کارآمدتری استفاده کنیم. این امکان باعث می شود که ارزش کاربران افزایش یابد چرا که ما هم اکنون از سنسورهای متصل استفاده می کنیم.یکی از ایده های “اینترنت اشیا” این است که پایگاه هایی را ایجاد کند به منظور دریافت اطلاعات و نگهداری داده ها به این منظور که با استفاده از آنها نیازهای آینده بشر را پیش بینی کند و شما را آگاه سازد و  بتواند آنها را رفع کند.شما چگونه تغییرات “اینترنت اشیا”  را موثر و نوآوری در بخش عمومی می دانید؟ جواب این سوال در واقع به مدل بازارها، قانون ها و هنجارها بر میگردد.

سرفصل مطالب

فصل 1 : بازنگری در صنایع با استفاده از اینترنت اشیا

فصل 2 : تامین قدرتی فراوان برای بشر

فصل 3 : همکاری موثر

فصل 4 : بخش عمومی اینترنت اشیاء

فصل 5 : برددر بازارهای تجاری

فصل 6 : انجام کار درست

فصل 7 : اهمیت ورود بشر

فصل 8 : مجازی بودن در مقابل حضور صریح

فصل 9 : انواع سنسورها

فصل 10 : سیستم به عنوان یک رابط کاربری

فصل 11 : سیستم تعامل

فصل 12 : در مورد چیزهایی که به نظر سخت می رسند فکر کنید

دوره آموزشی اینترنت اشیا وفرصت ها و چالشها در اینترنت اشیا

برای مشاهده سایر مقاله ها لینک زیر را مشاهده نمائید

سایر مقالات

بهین مبتکران ایده را در تلگرام دنبال کنید